Systemy przeciwpożarowe (ppoż)

Aluminiowe systemy przeciwpożarowe (ppoż), to konstrukcje zapewniające bezpieczeństwo osobom i mieniu w razie wystąpienia pożaru. Systemy przeciwpożarowe służą konstrukcji m.in stref pożarowych i dróg ewakuacyjnych.